× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

VITA Centrum Zdrowia w Starachowicach

VITA Centrum Zdrowia w Starachowicach

Adres

41-275 33 42
Borkowskiego 1
27-200 Starachowice

http://www.pomp.sse.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1